Dziękujemy wszystkim uczestnikom dzisiejszego Ogniska Patriotyzmu za wspólny śpiew, zadumę, obecność…
0

You may also like

Procedury zajęć opiekuńczych dla uczniów klas I – III, oraz oświadczenie rodzica
Zasady przyjęcia dzieci do opieki przedszkolnej
Plan lekcji zdalnych

Sekretariat1