PONIEDZIAŁEKKLASA IKLASA IIKLASA IIIKLASA IVKLASA VKLASA VIKLASA VII
8:00 - 8:45
modlitwa
edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnareligiareligiaj.polskihistoria
8:55 - 9:40
śniadanie
religia
edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaj. polskij. polskireligiamatematyka
9:55 - 10:40edukacja wczesnoszkolnainformatykainformatykaWDŻmatematykaj. niemieckiGDDW
10:50 - 11:35
modlitwa
basenbasenbasenprzyrodaWDŻmatematykaj. polski
11:45 - 12:30basenbasenbasenbasenzaj. wyr. OrzeszynaWDŻfizyka
12:45 - 13:30zaj. wyrównawcze Olek/ świetlica bibliotekarskaświetlica bibliotekarskaświetlica bibliotekarskabasenbasenbasenWDŻ
13:40 - 14:25św. Stolarczyk
/Bąk
św. Stolarczyk/Bąkśw. Stolarczyk/Bąkśw. Stolarczyk/Bąkbasenbasenwf
WTOREK
8:00 - 8:45
modlitwa
j. angielskiedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnatechnikaj. angielskij.polskimatematyka
8:55 - 9:40
śniadanie
edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnamatematykahistoriaj. angielskij. polski
9:55 - 10:40edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaj. polskitechnikaGDDWj. niemiecki
10:50 - 11:35
modlitwa
muzykamuzykaplastykaj. angielskij. polskimuzykainformatyka
11:45 - 12:30wfwfj. angielskimuzykamatematykaj. polskichemia
12:45 - 13:30SKS Kaczmarek/StolarczykSKS Kaczmarek/StolarczykSKS Kaczmarek/Stolarczyk/wyr. Świątekwfj. angielskimatematykageografia
13:40 - 14:25św. Stolarczykśw. Stolarczykśw. StolarczykDrozdek/Pietrzak/ TrzebskiDrozdek/Pietrzak/ Trzebskihistoriaj. angielski
ŚRODAwf
8:00 - 8:45
modlitwa
edukacja wczesnoszkolnaj. angielskiedukacja wczesnoszkolnareligiamatematykaj. polskimuzyka
8:55 - 9:40
śniadanie
edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnamatematykaj. polskij. niemieckij. polski
9:55 - 10:40informatykaedukacja wczesnoszkolnareligiaplastykamuzykaj. angielskimatematyka
10:50 - 11:35
modlitwa
religiaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaj. angielskij. niemieckitechnikaj. polski
11:45 - 12:30j. niemieckiedukacja wczesnoszkolnaj. angielskij. polskiprzyrodamatematykareligia
12:45 - 13:30św. Lach-Langner/ Stolarczyk/Orzeszynaśw. Lach-Langner/ Stolarczyk/Orzeszynaśw. Lach-Langner/ Stolarczyk/Orzeszynaśw. Lach-Langner/ Stolarczyk/OrzeszynaGDDWprzyrodaplastyka
13:40 - 14:25św. Stolarczykśw. Stolarczykzaj.wyr. Świątek/
św. Stolarczyk
Lach -Langner/Gryga/ GancarekLach -Langner/Gryga/ GancarekLach -Langner/Gryga/ Gancarekj. angielski
CZWARTEK
8:00 - 8:45
modlitwa
edukacja wczesnoszkolnareligiaedukacja wczesnoszkolnaj. polskireligiamatematykachemia
8:55 - 9:40
śniadanie
edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaGDDWmatematykaj. polskifizyka
9:55 - 10:40j. angielskiedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnamatematykahalahalahala
10:50 - 11:35
modlitwa
edukacja wczesnoszkolnaj. niemieckij. niemieckiprzyrodahalahalahala
11:45 - 12:30tańcetańcewfj. niemieckij. polskiprzyrodaj. niemiecki
12:45 - 13:30św. Kaczmarek, Stolarczykśw. Kaczmarek, Stolarczykśw. Kaczmarek, Stolarczyk/zaj.wyr. Świątekwfprzyrodainformatykabiologia
13:40 - 14:25św. Stolarczyk/ Pietrzakśw. Stolarczyk/ Pietrzakśw. Stolarczyk/ Pietrzakśw. Stolarczyk/ Pietrzakplastykaplastykabiologia
PIĄTEK
8:00 - 8:45
modlitwa
edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnawfinformatykamatematykaj. polski
8:55 - 9:40
śniadanie
edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaj. polskimatematykahistoriaj. angielski
9:55 - 10:40edukacja wczesnoszkolnaj. angielskiwfinformatykaprzyrodaj. polskimatematyka
10:50 - 11:35
modlitwa
plastykaplastykamuzykaj. angielskiwfwfwf
11:45 - 12:30zaj. wyr. Olekreligiareligiamatematykaj. angielskiprzyrodahistoria
12:45 - 13:30św. Kulig/Błońskiśw. Kulig/Błońskiśw. Kulig/Błońskihistoriaj. polskij. angielskigeografia
13:40 - 14:25św.Stolarczykśw.Stolarczykśw. Stolarczykśw. Kulig/ Bąkśw. Kulig/ Bąkreligiareligia