PONIEDZIAŁEKKLASA IKLASA IIKLASA IIIKLASA IVKLASA VKLASA VIKLASA VIIKLASA VIII
8:00 - 8:45
modlitwa
ed.wczes.
ed.ruchowa
ed.wczes.
religiaj.angielski
A j.pol. /matema B
j.polski
chemia
8:55 - 9:40
śniadanie
ed.ruchowaed.wczes.
ed.wczes.
j.angielski
matematyka
religiachemia
historia
9:55 - 10:40edukacja wczesnoszkolnaed.wczes.
ed.ruchowa
przyroda
j.polski
A j.ang./ histo. B
religia
matematyka
10:50 - 11:35
modlitwa
zaj.komputer.
ed.wczes.
j. angielski
historia
religiaW-fW-f
W-f
11:45 - 12:30j. angielski
religia
wyrównawczematematyka
muzyka
W-f W-f
W-f
12:45 - 13:30świetlicaświetlica świetlica muzyka
informatyka
B j.pol./matema A
j.niemiecki
fizyka
13:40 - 14:25świetlicaświetlicaświetlicaświetlicaświetlicaświetlicafizyka
biologia
WTOREK
8:00 - 8:45
modlitwa
religia
ed.wczes.
religia
j.polski
j.polski
B biolog./matemat.A
j.angielski
chemia
8:55 - 9:40
śniadanie
ed.wczes.
ed.wczes.
ed.wczes.
GDDW
j.angielski
A j.pol./matema B
chemia
dor.zawod.
9:55 - 10:40ed.wczes.
ed.wczes.
ed.wczes.
W-f
W-f
A j.ang./geogr. B
religia
j.polski
10:50 - 11:35
modlitwa
ed.wczes.
ed. muzycz.
ed.wczes.
matematyka
plastyka
technika
geografia
j.angielski
11:45 - 12:30wyrównawczezaj.komput.
świetlicaj.angielski
biologia
B j.pol./geogr.A
plastyka
matematyka
12:45 - 13:30świetlicaświetlicaświetlicainformatyka
geografia
plastyka
matematyka
świetlica
13:40 - 14:25świetlicaświetlicaświetlicaplastyka
świetlicaświetlicaświetlicareligia
ŚRODA
8:00 - 8:45
modlitwa
religia
j.niemiecki
ed.wczes.
j.polski
GDDW
A j.pol./matema B
j.angielski
historia
8:55 - 9:40
śniadanie
ed.wczes.
ed.wczes.
ed.ruchowa
wyr.j.polski
j.angielski
B j.pol./matema A
historia
j.niemiecki
9:55 - 10:40ed.wczes.
ed.wczes.
ed.wczes.
j.angielski
matematyka
religia
j.niemiecki
j.polski
10:50 - 11:35
modlitwa
ed.ruchowa
j.angielski
ed. wczes.
matematyka
historia
j.niemiecki
j. polskij.polski
11:45 - 12:30j. niemieckied. ruchowa
zaj.komput.
W-f
W-f
B j.ang./ historia A
matematyka
GDDW
12:45 - 13:30świetlicaświetlica ed.muzyczna
j.niemiecki
j.polski
świetlicainformatyka
matematyka
13:40 - 14:25świetlicaświetlicaświetlicaświetlicaj.niemiecki
W-fW-f
W-f
CZWARTEKświetlicaświetlicaświetlicaświetlicaświetlicaW-f
W-f
W-f
8:00 - 8:45
modlitwa
ed.wczes.
ed.wczes.
ed.wczes.
j.pol. p Lach-L
religia
A biolo./świetlica B
matematyka
j.polski
8:55 - 9:40
śniadanie
ed.wczes.
ed.wczes.
religia
W-f
W-f
B j.pol./matema A
biologia
j.angielski
9:55 - 10:40ed.muzycznaed.plastyczna
j. angielskireligia
j.polskiB matem./świetlica A
GDDW
religia
10:50 - 11:35
modlitwa
ed.wczes.
religia
ed.wczes.
matematyka
technika
A j.pol./j.ang B
muzyka
geografia
11:45 - 12:30ed.plastyczna
j.angielski
ed.wczes.
technika
matematyka
muzyka
geografia
wos
12:45 - 13:30świetlicaświetlicazaj.wyr.
świetlicaświetlicaświetlicaj.polski
fizyka
13:40 - 14:25świetlicaświetlicaśwetlicaświetlicaświetlicaświetlicafizyka
matematyka
PIĄTEKdor.zawod.
EDB
8:00 - 8:45
modlitwa
ed.wczes.
ed.wczes.
ed.wczes.wfw-f
A j.pol./historia B
j.angielski
j.niemiecki
8:55 - 9:40
śniadanie
ed.wczes.ed.wczes.
j. niemieckij. polskimatematykaB j.pol./histor.A
biologia
j.angielski
9:55 - 10:40ed.ruchowa
ed. ruchowaed.ruchowa
przyroda
j.niemiecki
GDDW
matematyka
j.polski
10:50 - 11:35
modlitwa
j. angielski
świetlica
ed.wczes.
GDDW
j.polskij.niemiecki
historia
matematyka PDE
11:45 - 12:30świetlicaświetlicaed.wczes.j.niemiecki
historia
B infor. / j.angie. A
j.polskij.polski PDE
12:45 - 13:30świetlicaświetlicaświetlicaświetlicaświetlicaB j.angie./ infor. A
j.polskiinformatyka
13:40 - 14:25świetlicaświetlicaświetlicaśwetlicaświetlicaświetlicazaj.wyr.Rewalidacja