Arkadiusz Borkowski – przewodniczący Rady Rodziców