Publiczne Przedszkole

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

w Wierzbiu

 

 – Oddział Przedszkolny czynny jest w godzinach od 6.40 – 15.30,

– pobyt dzieci w przedszkolu jest bezpłatny,

– każde dziecko powinno mieć w przedszkolu dodatkowe ubranie w szatni,

– rodzice nie kupują dziecku tzw. „wyprawki przedszkolnej” (kartki, klej, kredki…)

– przewidziana jest składka na zakup potrzebnych materiałów plastycznych

i innych potrzebnych w czasie zajęć czy organizowanych uroczystości,

– dziecko przynosi ze sobą do przedszkola swoje śniadanie, natomiast obiad

jest przywożony przez firmę cateringową,

– dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych:

religia, j. angielski, zajęcia taneczne (wszystkie dzieci),

zajęcia komputerowe (tylko grupa starsza),

– przewidziany jest zakup kart pracy dla dzieci na koszt rodziców,

– dzieci korzystają z „sali zabaw”, w której znajduje się basen kulkowy i duże

klocki piankowe oraz z placu zabaw przy szkole.

Zapraszamy na archiwalną stronę przedszkola z roku 2018/19:  http://spskwierzbie.przedszkolowo.pl/

ZAPRASZAMY

Kontakt: Publiczna Szkoła Podstawowa

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

Wierzbie 44, 46-320 Praszka

 Tel. 34 3570 146, 508 620 863