Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wierzbiu

 

NASZYM WYCHOWANKOM W KLASACH I – VIII OFERUJEMY:

 • Nieodpłatny pobyt w szkole w godzinach 7:20 – 15:20
 • Nieodpłatny dowóz busem.
 • Program wychowawczy zapewniający integralny rozwój dziecka oraz indywidualizację procesu kształcenia
 • Bogate wyposażenie sal.
 • Pracownię komputerową.
 • Dodatkowo zajęcia specjalistyczne (korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne, dydaktyczno – wyrównawcze)
 • Bezpłatny wyjazd na basen w Praszce, zajęcia taneczne.
 • Oferujemy dzieciom również ciekawe zajęcia dodatkowe oraz świetlice tematyczne np. „Spotkanie z baśnią”, ,,Świat przyrody”, itp.
 • Stałe zajęcia z psychologiem, logopedą i oligofrenopedagogiem.
 • Nowoczesną bazę dydaktyczną, pracujemy z tablicą interaktywną.
 • Gwarantujemy wychowanie oparte na wartościach chrześcijańskich i nauce Kościoła Katolickiego.
 • Indywidualne nauczanie i proces wychowawczy
 • Doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczna dostosowaną do potrzeb ucznia.
 • Konsultacje z nauczycielami według określonych godzin ( informacje o godzinach znajdują się na gazetce szkolnej przy wejściu).
 • Organizowane są wyjazdy na różnego rodzaju wycieczki szkolne na spektakle teatralne, kino, muzeum, itp.
 • Organizujemy także ciekawe lekcje edukacyjne w różnych miejscach.
 • ochronę i budowanie autorytetu rodziców jako pierwszych wychowawców

„Każde dziecko ma talent, który chcemy rozwijać”