Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wierzbiu

 

NASZYM WYCHOWANKOM W KLASACH I – VIII OFERUJEMY:

 • Nieodpłatny pobyt w szkole w godzinach 7:20 – 15:20

 • Nieodpłatny dowóz busem.

 • Program wychowawczy zapewniający integralny rozwój dziecka oraz indywidualizację procesu kształcenia

 • Bogate wyposażenie sal.

 • Pracownię komputerową.

 • Dodatkowo zajęcia specjalistyczne (korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne, dydaktyczno – wyrównawcze)

 • Bezpłatny wyjazd na basen w Praszce, zajęcia taneczne.

 • Oferujemy dzieciom również ciekawe zajęcia dodatkowe oraz świetlice tematyczne np. „Spotkanie z baśnią”, ,,Świat przyrody”, itp.

 • Stałe zajęcia z psychologiem, logopedą i oligofrenopedagogiem.

 • Nowoczesną bazę dydaktyczną, pracujemy z tablicą interaktywną.

 • Gwarantujemy wychowanie oparte na wartościach chrześcijańskich i nauce Kościoła Katolickiego.

 • Indywidualne nauczanie i proces wychowawczy

 • Doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczna dostosowaną do potrzeb ucznia.

 • Konsultacje z nauczycielami według określonych godzin ( informacje o godzinach znajdują się na gazetce szkolnej przy wejściu).

 • Organizowane są wyjazdy na różnego rodzaju wycieczki szkolne na spektakle teatralne, kino, muzeum, itp.

 • Organizujemy także ciekawe lekcje edukacyjne w różnych miejscach.

 • ochronę i budowanie autorytetu rodziców jako pierwszych wychowawców

„Każde dziecko ma talent, który chcemy rozwijać”