Lista nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Wierzbiu

Rok szkolny 2017/2018

 • mgr inż. Błasiak Jacek- dyrektor szkoły
 • mgr  Irach Małgorzata – wicedyrektor szkoły, terapia zajęciowa
 • mgr inż. Błasiak Jacek – religia
 • mgr Błoński Dariusz- religia
 • mgr Gońda –Nowak Karolina- muzyka, przyroda, nauczyciel wspomagający
 • mgr Gryga Zofia- przyroda
 • mgr Skiba Paweł- psycholog
 • mgr Kubacka Małgorzata- wychowawca grupy 6 latków w przedszkolu
 • mgr Kowalczyk Agnieszka – wychowawca grupy 4 – 5 latków w przedszkolu, terapia zajęciowa
 • mgr Matyska Aneta- wychowawca grupy 3 latków w przedszkolu
 • mgr Olek Beata- edukacja wczesnoszkolna, wych kl. I, logopeda
 • mgr Wiatr Anna- edukacja wczesnoszkolna, wych kl. II
 • mgr Świątek Anna- edukacja wczesnoszkolna, wych kl. III, oligofrenopedagog
 • mgr Bąk Aleksandra – język angielski
 • mgr Orzeszyna Lidia- język polski, wych. kl. V, oligofrenopedagog
 • mgr Kałwak Magdalena- język polski, wych. kl. VI
 • mgr Drozdek Katarzyna – język polski, wych. kl.VI
 • mgr Ewelina Lach – Langner – historia,  plastyka, wych. kl. VII
 • mgr Trzebski Adam- wychowanie fizyczne
 • mgr Kaczmarek Justyna – wychowanie fizyczne, opiekun w busie
 • mgr Pawłowski Maciej- język niemiecki, zaj. komputerowe
 • mgr Gancarek Ewa – język niemiecki, język angielski, wych. kl. IV
 • mgr Pietrzak Iwona- matematyka, wych. kl. II G
 • mgr Kulig Iwona – nauczyciel wspomagający
 • mgr Ostenda Mirosława- geografia, informatyka
 • mgr Mroczkowska Aleksandra – biologia
 • mgr Wróbel Marta – chemia
 • mgr Młynarczyk Zbigniew – technika
 • mgr Morawiak Maria – bibliotekarz, świetlica biblioteczna
 • mgr Stolarczyk Aleksandra – zajęcia świetlicowe, opiekun w busie
 • Piec Halina – opiekun w busie
 

Lista nauczycieli Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi SPSK w Wierzbiu

Rok szkolny 2017/2018

 • mgr inż. Błasiak Jacek- dyrektor szkoły
 • mgr Irach Małgorzata- wicedyrektor szkoły, terapia zajęciowa
 • mgr Błoński Dariusz- religia
 • mgr Gońda –Nowak Karolina- muzyka, nauczyciel wspomagający, zajęcia artystyczne, wych. kl III
 • mgr Gancarek Ewa- język niemiecki, język angielski
 • mgr Skiba Paweł – psycholog
 • mgr Kubacki Dariusz- fizyka
 • mgr Olek Beata- logopeda
 • mgr Lach – Langner Ewelina-  plastyka, historia, nauczyciel wspomagający
 • mgr Bąk Aleksandra – język angielski
 • mgr Trzebski Adam- wychowanie fizyczne
 • mgr Kaczmarek Justyna – wychowanie fizyczne
 • mgr Orzeszyna Lidia- język polski, oligofrenopedagog
 • mgr Pawłowski Maciej- język niemiecki, zaj. komputerowe
 • mgr Pietrzak Iwona- matematyka, wych. kl. II
 • mgr Świątek Anna- oligofrenopedagog
 • mgr Ostenda Mirosława- geografia, informatyka
 • mgr Mroczkowska Aleksandra – biologia
 • mgr Wróbel Marta – chemia
 • mgr Młynarczyk Zbigniew – technika
 • mgr Morawiak Maria – bibliotekarz
 • mgr Piec Halina – opiekun w busie