Lista nauczycieli Przedszkola, Publicznej Szkoły Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy SPSK w Wierzbiu im. Św Jadwigi Królowej

Rok szkolny 2019/2020

 • mgr inż. Błasiak Jacek – dyrektor szkoły, religia
 • mgr Gońda-Nowak Karolina – wicedyrektor szkoły, wychowawca kl. VII, przyroda, biologia
 • mgr Małgorzata Irach – wicedyrektor szkoły PDP, wychowawca klasy III PDP, wychowawca klasy VIII, informatyka, matematyka, integracja sensoryczna
 • mgr Panowicz Joanna– rewalidacja, wychowawca klasy II PDP, wychowawca klasy I PDP
 • mgr Matyska Aneta– edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I, rewalidacja
 • mgr Rutka Justyna – wychowawca grupy w przedszkolu
 • mgr Kubacka Małgorzata– edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II, logopedia
 • mgr Wiatr Anna – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. III
 • mgr Trzebski Adam – wychowanie fizyczne, opiekun w busie, nauczyciel wspomagający, rewalidacja
 • mgr Gancarek Ewa – język niemiecki, język angielski, język angielski w przedszkolu, rewalidacja
 • mgr Orzeszyna Lidia – nauczyciel współorganizujący kształcenie, oligofrenopedagog
 • mgr Ewelina Lach – Langner – historia,  plastyka, język polski, wychowawca klasy IV, nauczyciel PDP,
 • mgr Błoński Dariusz – religia
 • mgr Danuta Drosińska – geografia
 • mgr Olek Beata –  logopeda, rewalidacja logopedyczna
 • mgr Pyra Ewa – chemia
 • mgr Kubacki Dariusz – fizyka
 • mgr Czernielewska Beata – język polski, wiedza o społeczeństwie, historia, oligofrenopedagog, wychowawca kl. VI
 • mgr Kupiec Justyna – wychowanie fizyczne, nauczyciel wspomagający
 • mgr Kulig Iwona – nauczyciel współorganizujący kształcenie, oligofrenopedagog, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • mgr Młynarczyk Zbigniew – technika
 • mgr Morawiak Maria – bibliotekarz, język polski
 • mgr Stolarczyk Aleksandra – wychowawca grupy w przedszkolu
 • Wiatr Danuta – opiekun w busie
 • mgr Iwona Pietrzak – matematyka, rewalidacja
 • Wojewódka Jagoda– muzyka, zajęcia świetlicowe, nauczyciel wspomagający
 • mgr Stronczyński Ryszard– wychowanie fizyczne w PDP
 • mgr Skonieczka-Gajda Barbara– rehabilitant-fizjoterapeuta, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, nauczyciel wspomagający
 • mgr Kansy-Kucharz Krystyna– pielęgniarka szkolna
 • mgr Zofia Pawelec– nauczyciel wspomagający
 • mgr Anna Świątek– nauczyciel wspomagający, rewalidacja
 • mgr Agnieszka Mucha– nauczyciel wspomagający, rewalidacja
 • Mateusz Chałupka – sekretarz
 • mgr Beata Matuszczyk – język angielski, nauczyciel współorganizujący, wychowawca kl. V
 • mgr Marta Pośpiech – wychowawca w przedszkolu
 • Robert Kolczarek – opiekun w busie, konserwator