Lista nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy SPSK w Wierzbiu im. Św Jadwigi Królowej

Rok szkolny 2018/2019

 • mgr inż. Błasiak Jacek – dyrektor szkoły, religia
 • mgr Nowak Karolina – wicedyrektor szkoły, wychowawca kl. III, muzyka, przyroda, biologia
 • mgr Matyska Aneta– wychowawca grupy 3 latków w przedszkolu
 • mgr Rutka Justyna – wychowawca grupy 4 – 5 latków w przedszkolu
 • mgr Kubacka Małgorzata– wychowawca klasy I
 • mgr Wiatr Anna – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. II
 • mgr Trzebski Adam – wychowanie fizyczne, wychowawca kl. V, opiekun w busie
 • mgr Gancarek Ewa – język niemiecki, język angielski, wych. kl. VI
 • mgr Orzeszyna Lidia – język polski, wychowawca. kl. VII, nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog
 • mgr Ewelina Lach – Langner – historia,  plastyka, nauczyciel wspomagający, terapia    zajęciowa
 • mgr Pietrzak Iwona – matematyka
 • mgr Błoński Dariusz – religia
 • mgr Gryga Zofia – geografia
 • mgr Olek Beata –  logopeda
 • mgr Pyra Ewa – chemia
 • mgr Kubacki Dariusz – fizyka
 • mgr Pochrzęst Aneta – wiedza o społeczeństwie
 • mgr Kaczmarek Justyna – wychowanie fizyczne
 • mgr Kulig Iwona – nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog
 • mgr Marciniak Anna – zajęcia świetlicowe
 • mgr Młynarczyk Zbigniew – technika
 • mgr Małgorzata Irach– wychowawca klasy IV, informatyka
 • mgr Rafał Wyrębak– nauczyciel PDP, psycholog
 • mgr Morawiak Maria – bibliotekarz
 • mgr Stolarczyk Aleksandra – wychowawca grupy
 • mgr Piec Halina – opiekun w busie
 • Wiatr Danuta – opiekun w busie