Lista nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi SPSK w Wierzbiu

Rok szkolny 2018/2019

 • mgr inż. Błasiak Jacek – dyrektor szkoły
 • mgr Irach Małgorzata – wicedyrektor szkoły, terapia zajęciowa
 • mgr Matyska Aneta– wychowawca grupy 3 latków w przedszkolu
 • mgr Rutka Justyna – wychowawca grupy 4 – 5 latków w przedszkolu
 • mgr Kubacka Małgorzata– wychowawca grupy 6 latków w przedszkolu
 • mgr Preś – Dydyna Magdalena – edukacja wczesnoszkolna, język angielski, wych. kl. I
 • mgr Gońda – Nowak Karolina – edukacja wczesnoszkolna, muzyka, przyroda, biologia, wych. kl. II
 • mgr Wiatr Anna – edukacja wczesnoszkolna, wych kl. III
 • mgr Trzebski Adam – wychowanie fizyczne, wych. kl. IV
 • mgr Gancarek Ewa – język niemiecki, język angielski, wych. kl. V
 • mgr Orzeszyna Lidia – język polski, wych. kl. VI, nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog
 • mgr Drozdek Katarzyna – język polski, wych. kl.VII
 • mgr Ewelina Lach – Langner – historia,  plastyka, wych. kl. VIII, nauczyciel wspomagający, terapia    zajęciowa
 • mgr Pietrzak Iwona – matematyka, wych. kl. III gimnazjum
 • mgr inż. Błasiak Jacek – religia
 • mgr Błoński Dariusz – religia
 • mgr Gryga Zofia – przyroda, geografia
 • mgr Skiba Paweł – psycholog
 • mgr Olek Beata –  logopeda
 • mgr Jarząb Aneta – geografia
 • mgr Pyra Ewa – chemia
 • mgr Kubacki Dariusz – fizyka
 • mgr Pochrzęst Aneta – wiedza o społeczeństwie
 • mgr Kaczmarek Justyna – wychowanie fizyczne, opiekun w busie
 • mgr Kulig Iwona – nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog
 • mgr Marciniak Anna – nauczyciel współorganizujący kształcenie, nauczyciel przedszkola
 • mgr Młynarczyk Zbigniew – technika
 • mgr Izabela Rosołowska – informatyka
 • mgr Morawiak Maria – bibliotekarz
 • mgr Stolarczyk Aleksandra – zajęcia świetlicowe, asystent nauczyciela
 • mgr Piec Halina – opiekun w busie
 • Wiatr Danuta – opiekun w busie