Lista nauczycieli Przedszkola, Publicznej Szkoły Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy SPSK w Wierzbiu im. Św Jadwigi Królowej

 • mgr inż. Błasiak Jacek – dyrektor szkoły, religia

 • mgr Gońda-Nowak Karolina – wicedyrektor szkoły, wychowawca kl. VII, przyroda, biologia

 • mgr Małgorzata Irach – wicedyrektor szkoły PDP, wychowawca klasy III PDP, wychowawca klasy VIII, informatyka, matematyka, integracja sensoryczna

 • mgr Panowicz Joanna- rewalidacja, wychowawca klasy II PDP, wychowawca klasy I PDP

 • mgr Matyska Aneta- edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I, rewalidacja

 • mgr Rutka Justyna – wychowawca grupy w przedszkolu

 • mgr Kubacka Małgorzata- edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II, logopedia

 • mgr Wiatr Anna – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. III

 • mgr Trzebski Adam – wychowanie fizyczne, opiekun w busie, nauczyciel wspomagający, rewalidacja

 • mgr Gancarek Ewa – język niemiecki, język angielski, język angielski w przedszkolu, rewalidacja

 • mgr Orzeszyna Lidia – nauczyciel współorganizujący kształcenie, oligofrenopedagog

 • mgr Ewelina Lach – Langner – historia,  plastyka, język polski, wychowawca klasy IV, nauczyciel PDP,

 • mgr Błoński Dariusz – religia

 • mgr Danuta Drosińska – geografia

 • mgr Olek Beata –  logopeda, rewalidacja logopedyczna

 • mgr Pyra Ewa – chemia

 • mgr Kubacki Dariusz – fizyka

 • mgr Czernielewska Beata – język polski, wiedza o społeczeństwie, historia, oligofrenopedagog, wychowawca kl. VI

 • mgr Kupiec Justyna – wychowanie fizyczne, nauczyciel wspomagający

 • mgr Kulig Iwona – nauczyciel współorganizujący kształcenie, oligofrenopedagog, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 • mgr Młynarczyk Zbigniew – technika

 • mgr Morawiak Maria – bibliotekarz, język polski

 • mgr Stolarczyk Aleksandra – wychowawca grupy w przedszkolu

 • Wiatr Danuta – opiekun w busie

 • mgr Iwona Pietrzak – matematyka, rewalidacja

 • Wojewódka Jagoda- muzyka, zajęcia świetlicowe, nauczyciel wspomagający

 • mgr Stronczyński Ryszard- wychowanie fizyczne w PDP

 • mgr Skonieczka-Gajda Barbara- rehabilitant-fizjoterapeuta, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, nauczyciel wspomagający

 • mgr Kansy-Kucharz Krystyna- pielęgniarka szkolna

 • mgr Zofia Pawelec- nauczyciel wspomagający

 • mgr Anna Świątek- nauczyciel wspomagający, rewalidacja

 • mgr Agnieszka Mucha- nauczyciel wspomagający, rewalidacja

 • Mateusz Chałupka – sekretarz

 • mgr Beata Matuszczyk – język angielski, nauczyciel współorganizujący, wychowawca kl. V

 • mgr Marta Pośpiech – wychowawca w przedszkolu

 • Robert Kolczarek – opiekun w busie, konserwator