Lista nauczycieli Przedszkola, Publicznej Szkoły Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy SPSK w Wierzbiu im. Św Jadwigi Królowej

Rok szkolny 2019/2020

 • mgr inż. Błasiak Jacek – dyrektor szkoły, religia
 • mgr Gońda-Nowak Karolina – wicedyrektor szkoły, wychowawca kl. II, V, przyroda, biologia
 • mgr Małgorzata Irach – wicedyrektor szkoły PDP, wychowawca klasy II PDP, wychowawca klasy VI, informatyka, integracja sensoryczna, nauka programowania
 • mgr Panowicz Joanna– rewalidacja
 • mgr Matyska Aneta– wychowawca grupy w przedszkolu
 • mgr Rutka Justyna – wychowawca grupy w przedszkolu
 • mgr Kubacka Małgorzata– edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III
 • mgr Wiatr Anna – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. I
 • mgr Trzebski Adam – wychowanie fizyczne, wychowawca kl. VII, opiekun w busie,
 • mgr Gancarek Ewa – język niemiecki, język angielski, język angielski w przedszkolu, wychowawca kl. VIII a, VIII b
 • mgr Orzeszyna Lidia – język polski, wychowawca. kl. VIII, nauczyciel współorganizujący kształcenie, oligofrenopedagog
 • mgr Ewelina Lach – Langner – historia,  plastyka, nauczyciel współorganizujący
 • mgr Błoński Dariusz – religia
 • mgr Gryga Zofia – geografia
 • mgr Olek Beata –  logopeda, nauczyciel przedszkola, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • mgr Pyra Ewa – chemia
 • mgr Kubacki Dariusz – fizyka
 • mgr Czernielewska Beata – język polski, wiedza o społeczeństwie, oligofrenopedagog
 • mgr Kupiec Justyna – wychowanie fizyczne
 • mgr Kulig Iwona – nauczyciel współorganizujący kształcenie, oligofrenopedagog, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • mgr Młynarczyk Zbigniew – technika
 • Wyrębak Rafał– nauczyciel PDP, pedagog, doradztwo zawodowe
 • mgr Morawiak Maria – bibliotekarz, język polski
 • mgr Stolarczyk Aleksandra – wychowawca grupy w przedszkolu, nauczyciel współorganizujący kształcenie
 • Wiatr Danuta – opiekun w busie
 • mgr Wyrwas Ewa – matematyka
 • Majtyka Jagoda– muzyka, zajęcia świetlicowe
 • Chałupka Martyna– nauczyciel współorganizujący
 • mgr Stronczyński Ryszard– wychowanie fizyczne w PDP
 • mgr Skonieczka-Gajda Barbara– rehabilitant-fizjoterapeuta, zajęcia gimnastyki korekcyjnej
 • mgr Matyjas Krzysztof– edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Kansy-Kucharz Krystyna– pielęgniarka szkolna
 • mgr Zofia Pawelec– naucyzciel wspomagający
 • mgr Anna Świątek– nauczyciel wspomagający
 • mgr Anna Mucha– nauczyciel wspomagający
 • Mateusz Chałupka – sekretarz
 • mgr Beata Matuszczyk – język angielski, nauczyciel współorganizujący