• Jesteśmy Oddziałem Przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wierzbiu.

 

 • W pracy z dziećmi kierujemy się zasadą wspomagania i ukierunkowania każdego dziecka na wszechstronny rozwój w duchu wartości katolickich, dbając o jego rozwój duchowy, moralny, kulturowy, społeczny i fizyczny.

 

 • W naszej pracy wypełniamy misję szkół SPSK poprzez:

– integralny rozwój każdego dziecka i nauczyciela,

– rozwój osobowości w wymiarze formacji duchowej, moralnej,

kulturowej, społecznej i fizycznej,

– uwrażliwianie na wartości duchowe,

– indywidualizację procesu kształcenia i wychowania,

– wspieranie dzieci w rozwijaniu ich zdolności i zainteresowań,

– współpracę z rodzicami jako pierwszymi wychowawcami.

 

 • Nasz Oddział Przedszkolny otwarty jest w godzinach od 6.45 – 15.45.

 • Pobyt dzieci w przedszkolu jest bezpłatny.

 • Dzieci uczestniczą w bezpłatnych zajęciach dodatkowych:

 • religia,

 • język angielski,

 • zajęcia komputerowe,

 • zajęcia taneczne.

 • Dzieci korzystają z „sali zabaw”, w której znajduje się basen kulkowy oraz z placu zabaw przy szkole.

 • Rodzice mają możliwość nawiązania kontaktu z psychologiem szkolnym oraz logopedą.

 

 Zapraszamy na stronę archiwalną przedszkola: http://spskwierzbie.przedszkolowo.pl/