Samorząd uczniowski Szkoły Podstawowej

Opiekun samorządu – Adam Trzebski

Przewodnicząca – Kamila Jastrzębska

Zastępca przewodniczącej – Emilia Błasiak

Pomocnicy – Tatiana Mierzwa, Julia Bakalarczyk