Samorząd uczniowski Szkoły Podstawowej

Opiekun samorządu – Justyna Kaczmarek i Adam Trzebski

Przewodnicząca – Maria Szymańska

Zastępca przewodniczącej – Julia Bakalarczyk

Pomocnicy – Monika Gmyrek, Kinga Kubacka, Maja Struzik