Samorząd uczniowski Szkoły Podstawowej

Opiekun samorządu – Beata Matuszczyk

Przewodnicząca – Maria Szymańska

Zastępca przewodniczącej – Julia Bakalarczyk

Pomocnicy – Monika Gmyrek, Kinga Kubacka, Maja Struzik