8 listopada b.r. w naszej szkole odbyła się niezwykła uroczystość. Kilkadziesiąt lat po zbrodni katyńskiej, dokonanej na ponad dwudziestu tysiącach Polaków przez NKWD, grudki ziemi, na której zginął również przedwojenny kierownik szkoły w Wierzbiu, pan Bolesław Włodarczyk, zostały wmurowane w pamiątkowe tablice. Jedna z nich upamiętnia ofiary zbrodni katyńskiej, a także ofiary katastrofy smoleńskiej, w której wraz z dziewięćdziesięcioma pięcioma innymi przedstawicielami polskiej delegacji lecącej na obchody siedemdziesiątej rocznicy tej zbrodni, zginął prezydent Lech Kaczyński. Druga tablica poświęcona została panu Bolesławowi Włodarczykowi, wspaniałemu człowiekowi, żołnierzowi, nauczycielowi, społecznikowi. Pomysłodawczynią upamiętnienia pana kierownika była pani Halina Piec. Dzięki tej inicjatywie pan Włodarczyk, po siedemdziesięciu dziewięciu latach od śmierci, symbolicznie wrócił w swoje strony, do domu, do Polski. Pan dyrektor, Jacek Błasiak, zadbał, aby ofiary zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej, otrzymały w murach naszej szkoły należyty hołd. Wzruszającym momentem uroczystości było odśpiewanie hymnu państwowego przez wszystkich zgromadzonych. Jednymi z najgłośniej śpiewających były nasze kochane przedszkolaki. Tablice zostały odsłonięte i poświęcone w obecności przedstawicieli władz kościelnych, stowarzyszeniowych, samorządowych, instytucji kulturalnych, władz szkolnych, rodziców, uczniów, mieszkańców Wierzbia i okolic. Po części oficjalnej uroczystości, odbyło się piękne i wzruszające przedstawienie poświęcone panu Bolesławowi Włodarczykowi przygotowane przez panie Ewelinę Lach-Langner i Lidię Orzeszynę przy współpracy innych nauczycieli. Wystąpili uczniowie klas VI, VII i VIII: Maria Kubacka, Katarzyna Błasiak, Magdalena Krawczyk, Jan Grulkowski, Witold Arroyo-Mierzwa, Witold Michalak, Piotr Koziołek, Bartosz Brożyński, Wiktoria Sreberska, Szymon Panowicz. Tłem występów były piosenki opowiadające o losie polskich jeńców, którzy zginęli w 1940 roku, wykonane przez uczennice klas VI i VIII, Emilię Błasiak, Julię Bakalarczyk i Angelikę Jachymczyk. O oprawę muzyczną i dekoracje zadbali pan Rafał Wyrębak wraz ze swoimi uczniami, pani wicedyrektor Karolina Gońda-Nowak, pani Anna Wiatr, pani Anna Marciniak, pani Monika Bociąga i inni nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Nad pocztem sztandarowym czuwał pan Zbigniew Młynarczyk. Serdecznie dziękujemy wszystkim szanownym gościom za udział w tak ważnej dla nas uroczystości, a także wszystkim, którzy przyczynili się do jej uświetnienia i czuwali nad jej prawidłowym przebiegiem.
0

You may also like

Procedury zajęć opiekuńczych dla uczniów klas I – III, oraz oświadczenie rodzica
Zasady przyjęcia dzieci do opieki przedszkolnej
Plan lekcji zdalnych

Sekretariat1