W dniu 16.09.2016 przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum „posprzątali świat”. Celem akcji było budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą akcji jest praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności w zakresie: rozwoju zrównoważonego, poszanowania zasobów naturalnych (w szczególności wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling.

dscf6115dscf6114dscf6112dscf6111dscf6110dscf6109dscf6107dscf6104

 

You may also like

Sprzątanie Świata
Wycieczka naszych aktorów
14 kwietnia Świętem Chrztu Polski

Sekretariat1