Wyjazd do muzeum w Praszce

Dnia 20.10. 2017 klasy II i III gimnazjum wybrały się do Muzeum w Praszce. Pod okiem przewodnika uczniowie obejrzeli wystawy stałe zatytułowane: „W dawnej aptece”, „Przyroda okolic Praszki”, „ Pradzieje Praszki”, „Praszka w Plebiscycie i III powstaniu śląskim” oraz wystawę„Kultura ludowa okolic Praszki”.

Największym zainteresowaniem cieszyła się jednak ekspozycja pt. „Trofea łowieckie”, która została przygotowana z okazji 45 rocznicy działalności praszkowskiego Koła Łowieckiego “Bażant”. Uczniowie mogli zobaczyć cenne myśliwskie trofea,jak okazałe poroża jeleni, skóry dzika, lisa, jenota oraz sprzęt łowiecki i literaturę poświęconą myślistwu. Na wystawie można było z bliska przyjrzeć się zwierzętom zamieszkującym pobliskie lasy, takim jak: kuna leśna, jenot, lis, sarna, kaczka.Wycieczkę do muzeum zakończyło zwiedzanie unikatowego zabytku i pomnika techniki, zabytkowego taboru kolejki wąskotorowej w Praszce.

You may also like

Sprzątanie Świata
Wycieczka naszych aktorów
14 kwietnia Świętem Chrztu Polski

Sekretariat1