Skład samorządu uczniowskiego w gimnazjum:

Opiekun samorządu – Justyna Kaczmarek i Adam Trzebski

 Przewodnicząca samorządu – Magdalena Koj

Zastępca przewodniczącej – Sandra Błaszczak

Sekretarz – Patryk Nowak