I wyrośnie różdżka z pnia Jeskego,

wypuści się odrośl z jego korzeni.

I spocznie na niej Duch Pański,

duch mądrości i rozumu,

duch rady i męstwa,

duch wiedzy i bojaźni Pańskiej.

Iż 11,1-2

3 września 2018 roku odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. Uczniowie przybyli do szkoły z optymistycznym nastawieniem i ogromnym zapałem do pracy…

Uroczystość rozpoczęła się, jak co roku, o godzinie 8.00 Mszą Świętą. O godzinie 9.00 wszyscy nauczyciele i uczniowie, przedszkolaki wraz z rodzicami byli w sali gimnastycznej, gdzie miała miejsce część oficjalna. Na początku wprowadzony został sztandar szkoły i odśpiewany hymn państwowy. Następnie Pan Dyrektor serdecznie powitał wszystkich obecnych, przedstawił wychowawców klas. Odczytany został również list od Pani Prezes Marii Chodkiewicz, skierowany dla całej wspólnoty szkolnej.

Podsumowując, po dwóch miesiącach wakacji wróciliśmy do szarej rzeczywistości. Oznacza to jedynie, że musimy przestawić nasz zegar na poranne wstawanie, wziąć się w garść i do pracy….

You may also like

Sprzątanie Świata
Wycieczka naszych aktorów
14 kwietnia Świętem Chrztu Polski

Sekretariat1