• Jesteśmy Oddziałem Przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wierzbiu.

 

 • W pracy z dziećmi kierujemy się zasadą wspomagania i ukierunkowania każdego dziecka na wszechstronny rozwój w duchu wartości katolickich, dbając o jego rozwój duchowy, moralny, kulturowy, społeczny i fizyczny.

 

 • W naszej pracy wypełniamy misję szkół SPSK poprzez:

– integralny rozwój każdego dziecka i nauczyciela,

– rozwój osobowości w wymiarze formacji duchowej, moralnej,

kulturowej, społecznej i fizycznej,

– uwrażliwianie na wartości duchowe,

– indywidualizację procesu kształcenia i wychowania,

– wspieranie dzieci w rozwijaniu ich zdolności i zainteresowań,

– współpracę z rodzicami jako pierwszymi wychowawcami.

 

 • Nasz Oddział Przedszkolny otwarty jest w godzinach od 6.45 – 15.45.
 • Pobyt dzieci w przedszkolu jest bezpłatny.
 • Dzieci uczestniczą w bezpłatnych zajęciach dodatkowych:
 • religia,
 • język angielski,
 • zajęcia komputerowe,
 • zajęcia taneczne.
 • Dzieci korzystają z „sali zabaw”, w której znajduje się basen kulkowy oraz z placu zabaw przy szkole.
 • Rodzice mają możliwość nawiązania kontaktu z psychologiem szkolnym oraz logopedą.

 •  
 • Tematem przewodnim roku szkolnego 2016/2017 jest:oni miłosierdzia dostąpią.”

  • „Miłosierni jak Ojciec, Błogosławieni miłosierni albowiem
 • Treści zawarte w tym przesłaniu realizujemy w tematach formacyjnych:
 • Październik :  „Kim jestem w oczach Boga”
 • Listopad  ” Otwórz mi drzwi do Twego serca, dziś muszę zatrzymać się

                          w Twoim domu.”

 • Grudzień     „W rękach Maryi. Maryja Matką Miłosierdzia”
 • Styczeń/ Luty  „Ewangelia nawigatorem na drogach życia.”
 • Marzec  „Byśmy byli miłosierni dla innych, jak Ojciec jest miłosierny

               dla nas”

 • Kwiecień  ” Uczynki miłosierdzia programem naszego życia.”
 • Maj  „Aby być zdolnymi do bycia miłosiernymi powinniśmy najpierw        na człowieka.”

 •         nastawić się na słuchanie słowa Bożego realizując spojrzenie Jezusa
 • Czerwiec „Zejdź z kanapy!”