Pani Edyta Zatoń zorganizowała dzisiaj konkurs wiedzy o świętej Jadwidze. Było wiele ciekawostek, emocji i wspaniałe nagrody! Zwycięzcom gratulujemy!
0

You may also like

Festiwal piosenki Patriotycznej
Ognisko Patriotyzmu
Wycieczka do Auschwitz-Birkenau

Sekretariat1