Konkurs Fotograficzny pt.” Historia ojczysta mała i duża”.

Dnia 15.12.2017 w naszej szkole ogłoszone zostały wyniki Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego pt.” Historia ojczysta mała i duża”. W konkursie startowały szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strojcu, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Oleśnie i Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Wierzbiu.

Celami konkursu były:
  • Zachęcenie uczniów do poszukiwania interesujących miejsc i zabytków w okolicy swojego miejsca zamieszkania, także miejsc zapomnianych i dokumentowania piękna „małej ojczyzny”;
  • Rozbudzanie w uczniach szacunku do narodowych symboli, historii i tradycji zaklętych w zabytkach;
  • Wprowadzenie uczniów w świat lokalnego i narodowego dziedzictwa kulturowego

oraz uświadomienie bogactwa polskiej kultury ;

  • Uświadomienie istnienia nierozerwalnych więzi między polską historią i kulturą

a tożsamością narodową;

  • Pielęgnowanie pamięci o historii swojej miejscowości, osobach zasłużonych dla środowiska lokalnego, regionu i kraju;
  • Uwrażliwienie na piękno ojczystej przyrody;
  • Rozwijanie u uczniów dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie śladów polskiej historii w najbliższym otoczeniu ;
  • Rozwijanie zainteresowań uczniów oraz umiejętności fotografowania
  • Rozwijanie poczucia estetyki i piękna.

Uczniowie mogli zgłosić zdjęcia do konkursu w trzech kategoriach: I. Zabytki z kraju lub najbliższej okolicy – zdjęcia kościołów, kaplic, cerkwi, cmentarzy, muzeów, pomników, zamków, pałaców, dworów, ruin zamków, chat, młynów, tablic pamiątkowych

  1. Dzieła sztuki ludowej – zdjęcia przedstawiające przydrożne kapliczki, krzyże, obrazy, figury, rzeźby, wyroby rzemieślnicze

III. Przyroda ojczysta – zdjęcia miejsc związanych z polską historią lub ciekawych przyrodniczo miejsc w Polsce lub najbliższym otoczeniu, np. pomników przyrody, źródeł, gór, lasów, jezior.

Jury wręczyło dyplomy i nagrody za miejsca:

I-Adam Mroczek, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie za zdjęcie pt. „Kapliczka na drzewie po moim przodku”, I miejsce ex aequo: Julia Dembowska, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Oleśnie za zdjęcie pt. „Krzyż na oleskim cmentarzu”,

II miejsce: Kinga Matusiak, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie za zdjęcie pt. „Dzwony kościelne Żytniów”, II miejsce ex aequo: Patrycja Moczarna, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strojcu, za zdjęcie pt. „Budynek po starym młynie”, III miejsce: Bartosz Zadworny, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strojcu za zdjęcie pt. „Kościół Wang-Karpacz”,

III miejsce ex aequo: Nicola Ośródka, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie za zdjęcie pt. „Gdy zapada zmrok”.

Wyróżnienia otrzymali:

Julia Dembowska, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Oleśnie za zdjęcie pt. „Cmentarz żydowski w Oleśnie”, Dominika Kotarska, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie za zdjęcie pt. „Wiara, nadzieja, miłość”, Alicja Cieśla, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie za zdjęcie pt. „Nie wszystek umrę” oraz za zdjęcie pt. „Dawna granica polsko-niemiecka”-Pieńki-Sternalice, Ewelina Kostek, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie za zdjęcie pt. „Opieka Boża”, Marta Kalemba, Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK i Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Wierzbiu za zdjęcie pt. „Dąbki-Morze Bałtyckie”, Adam Mroczek, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie za zdjęcie pt. „Szlakiem drewnianych kościołów po gminie Rudniki”, Aleksandra Wurszt, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie za zdjęcie pt. „Święty Jan Paweł II”, Aleksandra Grzesik, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie za zdjęcie pt. „ Jeden z najstarszych krzyży na cmentarzu w Żytniowie. Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy talentu fotograficznego, wrażliwości na ślady ojczystej historii w najbliższym i dalszym otoczeniu, zapału w pielęgnowaniu pamięci o przodkach i postawy szacunku do „małej ojczyzny”. Opiekunom uczniów: p. Agnieszce Zolisz ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Oleśnie, p. Beacie Zaręba z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie, p. Beacie Droś z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie oraz p. Lidii Błach z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu dziękujemy za przygotowanie uczniów do konkursu, zaangażowanie i krzewienie w wychowankach miłości do ojczyzny.

Beata Czernielewska, PSP SPSK w Wierzbiu, organizator konkursu

 

You may also like

Festiwal piosenki Patriotycznej
Ognisko Patriotyzmu
Wycieczka do Auschwitz-Birkenau

Sekretariat1