III Festiwal Piosenki Obcojęzycznej „Wierzbiowizja 2017” Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam dobre serca mają… Bo ludzie źli, ach wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają…   4 kwietnia 2017 r. w Wierzbiu odbył się III Festiwal Piosenki Obcojęzycznej “Wierzbiowizja”. Nazwa Festiwalu nawiązuje do znanego w całej Europie – Konkursu Piosenki Europejskiej „Eurowizja”. Wierzbie to miejscowość, która już po raz drugi połączyła większość uczniów szkół powiatów wieluńskiego i oleskiego. Organizatorem Festiwalu jest Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK oraz Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi SPSK w Wierzbiu. Ideą Festiwalu jest propagowanie nauki języków obcych poprzez formę, jaką jest piosenka, prezentacja umiejętności językowych oraz wokalnych ucznia, propagowanie aktywności twórczej wśród młodzieży, a także wymiana doświadczeń między wykonawcami oraz nauczycielami. W tym roku uczestnicy prezentowali wybrane piosenki indywidualnie lub zespołowo w różnych językach obcych: angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim. Konkurs przeprowadzony został w trzech kategoriach wiekowych: 1.- Szkoła Podstawowa Klasy I-III. 2.- Szkoła Podstawowa Klasy IV – VI oraz 3.- Gimnazjum Klasy I-III. W skład jury tegorocznego Festiwalu weszli znani muzyko- oraz językoznawcy: p. Marcin Marciniak- prezenter Radia Ziemi Wieluńskiej, przewodniczący jury, p. Aneta Bagińska- nauczyciel muzyki i śpiewu, p. Katarzyna Łyczko- anglistka, ekspert ds. językowych. Zadaniem jury była ocena poprawności językowej, umiejętności muzycznych oraz wyrazu artystycznego wykonywanej piosenki. Jury przyznało uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych miejsca I, II, III oraz wyróżnienia. W zależności od przyznanego miejsca uczniowie otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe baranki z biaęłj czekolady. Nauczyciele – opiekunowie uczniów otrzymali pisemne podziękowania za przygotowanie uczniów do festiwalu. Wykonawcy, którzy zaprezentowali najwyższe umiejętności wokalne otrzymali tytuł laureata i pamiątkowe statuetki. Pomysłodawcą “Wierzbiowizji” jest p. Maciej Pawłowski- nauczyciel języka niemieckiego w PSP i PG SPSK w Wierzbiu, który razem z p. Magdaleną Kałwak wcielili się w role konferansjerów. Po raz trzeci Festiwal okazał się sukcesem. Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny, duże umiejętności językowe oraz zdolności muzyczne. Ten dzień zapisał się w naszej pamięci szczególnie dlatego, że mogliśmy gościć w naszych skromnych murach uczniów oraz nauczycieli z sąsiednich szkół: PSP nr 2 w Praszce, PSP nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce, PSP nr 4 w Praszce, PSP w Kowalach, PSP w Przedmościu, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Strojcu, Miejski Zespół Szkół nr 2 w Wieluniu, PSP SPSK im. Jana Pawła II w Kadłubie, Zespół Skół i Przedszkola w Mokrsku, PSP w Wierzchlesie, PSP SPSK im. Jan Pawła II w Chojnach, PSP SPSK w Bieńcu, PSP SPSK im. św. Faustyny Kowalskiej w Drobnicach, PG im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce, PG SPSK im. Maksymiliana Binkiewicza w Wieluniu, PPG nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie. Kategoria I-III I miejsce: – Nikola Czerchlańska, kl. III Zespół Szkolno- Przedszkolny w Strojcu II miejsce: – Maja Szczecińska, kl. III PSP nr 4 w Praszce – Kacper Wójcik, kl. III PSP nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce III miejsce: Alicja Wojtuń, Gabriela Grzesiak + grupa taneczna: Oliwia Szczepańska, Aurelia Błaszczyk, Kornelia Wojtuń, Monika Głuch, Klara Witych, kl. III PSP SPSK im. Jana Pawła II w Chojnach wyróżnienia: Melissa Krawiec, Lena Król, Kalina Jahymczyk, Oliwia Wilczyńska, Zuzanna Koźmińska, Aleksandra Morawiak, Hanna Istek, Paulina Zajączkowska, Eliza Małolepsza, Natalia Mieszkalska, Tatiana Holik, kl. II i III PSP w Przedmościu Dorota Borkowska + grupa taneczna, kl. I i II PSP SPSK w Wierzbiu Lidia Kupis, kl. III Zespół Szkół i Przedszkola w Komornikach Dominika Jarząbek, Kinga Drab, Julia Szymańska (kl. III), Cezary Błach (kl. II), PSP SPSK im. Św. Stanisława Kostki w Bieńcu Oliwia Szczepańska, Aurelia Błaszczyk, kl. II PSP SPSK im. Jana Pawła II w Chojnach Alicja Pabjaniak, kl. III KSP SPSK w Czernicach kategoria IV-VI podkategoria soliści: I miejsce: – Martyna Zarzycka, kl. VI Miejski Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu – Mateusz Gędek, kl. VI PSP nr 2 w Praszce II miejsce: – Alicja Mądraszek SP w Wierzchlasie III miejsce: – Julia Bakalarczyk, kl. V PSP SPSK w Wierzbiu – Weronika Adamus, SP w Wierzchlasie   podkategoria zespoły: I miejsce: – Julianna Rasztar, Jakub Czernek, kl. VI i IV PSP nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce II miejsce: – Zespół wokalno- instrumentalny z utworem „Tir na nóg”, Miejski Zespół Szkół nr 2 w Wieluniu III miejsce – Angelika Jahymczyk, Julia Koziołek, Aleksandra Dziopa, Wiktoria Zielińska, kl. V i VI PSP im. Wincentego Witosaw Kowalach wyróżnienia: Paulina Trawińska, Kinga Hawryluk, kl. IV PSP im. Wincentego Witosa w Kowalach Zuzanna Drab, kl. IV PSP SPSK im. Jana Pawła II w Kadłubie Zuzanna Kwaśniewska PSP SPSK im. Jana Pawła II w Kadłubie Amelia Zwiech, kl. IV PSP w Chotowie Nikola Smolnik, kl. IV PSP w Chotowie Marta Zawadzka, kl. IV Zespoły Szkół i Przedszkola w Komornikach Marta Kędzia, SP w Wierzchlasie Kajetan Holicki, SP w Wierzchlasie Maja Czyż, kl. VI KSP SPSK im. Św. Faustyny Kowalskiej w Drobnicach Tymoteusz Rezler, kl. IV KSP SPSK im. Św. Faustyny Kowalskiej w Drobnicach Maria Pośpiech, kl. VI Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Oliwia Grzelak, kl. VI Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku kategoria gimnazja: I miejsce: – Marianna Kuźnik, kl. II Miejski Zespół Szkół nr 2 w Wieluniu – Piotr Łuczak, kl. I PG SPSK w Wieluniu II miejsce: – Dominik Szyszka, kl. II PG im. Ojca Świetego Jana Pawła II w Praszce – zespół wokalno- instrumentalny „Na luzie”, PG nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie III miejsce: – Anna Wac PG nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie – Marcelina Lenik, kl. I PSP SPSK w Wierzbiu wyróżnienia: Milena Łęgosz, Hanna Stochniałek, PG im. Ojca Świetego Jana Pawła II w Praszce Magdalena Koj, Magdalena Kubacka, kl. II, III PSP SPSK w Wierzbiu Dominika Przybylska KG SPSK im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czernicach

You may also like

Festiwal piosenki Patriotycznej
Ognisko Patriotyzmu
Wycieczka do Auschwitz-Birkenau

Sekretariat1