Skład samorządu uczniowskiego w gimnazjum:

Opiekun samorządu – Katarzyna Rózga

 Przewodnicząca samorządu – Magdalena Kubacka

Zastępca przewodniczącej – Magdalena Koj

Sekretarz – Mateusz Mencfel