PONIEDZIAŁEKKLASA IKLASA IIKLASA IIIKLASA IVKLASA VKLASA VIKLASA VII
8:00 - 8:45
modlitwa
edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaj. polskij. polskireligiahistoria
8:55 - 9:40
śniadanie
j. angielskiedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaj. angielskireligiamatematykaj. polski
9:55 - 10:40edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaplastykaj. niemieckimatematykaj. polskij. angielski
10:50 - 11:35
modlitwa
basenbasenbasenprzyrodaj. angielskij. polskimatematyka
11:45 - 12:30basenbasenbasenbasenzaj. wyr. Orzeszynaj. angielskifizyka
12:45 - 13:30zaj. wyrównawcze Olek/ świetlica bibliotekarskaświetlica bibliotekarskaświetlica bibliotekarskabasenbasenbasenbasen
13:40 - 14:25św. Stolarczyk/Matuszczykśw. Stolarczyk/Matuszczykśw. Stolarczyk/Matuszczykśw. Stolarczyk/Matuszczykbasenbasenbasen
WTOREK
8:00 - 8:45
modlitwa
edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnatechnikaj. angielskij. niemieckimatematyka
8:55 - 9:40
śniadanie
edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnamatematykareligiaj. angielskij. polski
9:55 - 10:40edukacja wczesnoszkolnainformatykainformatykawftechnikaj. polskij. niemiecki
10:50 - 11:35
modlitwa
wfwfedukacja wczesnoszkolnaj. angielskij. polskimuzykainformatyka
11:45 - 12:30muzykamuzykareligiamuzykamatematykaGDDWchemia
12:45 - 13:30wyr.Olek/SKS Kaczmarek/StolarczykSKS Kaczmarek/StolarczykSKS Kaczmarek/Stolarczykj. polskihistoriamatematykageografia
13:40 - 14:25św. Stolarczykśw. Stolarczykśw. StolarczykDrozdek/PietrzakDrozdek/Pietrzakhistoriaj. angielski
ŚRODA
8:00 - 8:45
modlitwa
j. angielskij. angielskiedukacja wczesnoszkolnaplastykamatematykaj. polskireligia
8:55 - 9:40
śniadanie
religiareligiaedukacja wczesnoszkolnamatematykaj. polskij. niemieckij. polski
9:55 - 10:40edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaj. angielskij. polskimuzykahistoriamatematyka
10:50 - 11:35
modlitwa
edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaj. angielskij. niemieckitechnikaj. polski
11:45 - 12:30plastykaplastykareligiahistoriaprzyrodamatematykamuzyka
12:45 - 13:30św. Czernielewska/Gancarekśw. Czernielewska/Gancarekśw. Czernielewska/GancarekreligiaGDDWprzyrodaj. angielski
13:40 - 14:25św. Stolarczykśw. Stolarczykzaj.wyr. Świątek/
św. Stolarczyk
Lach -Langner/GrygaLach -Langner/GrygaLach -Langner/GrygaGDDW
CZWARTEK
8:00 - 8:45
modlitwa
tańcetańceedukacja wczesnoszkolnaGDDWmatematykaj. polskichemia
8:55 - 9:40
śniadanie
edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnawfj. angielskimatematykafizyka
9:55 - 10:40edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaj.polskihalahalahala
10:50 - 11:35
modlitwa
religiareligiaj. niemieckimatematykahalahalahala
11:45 - 12:30j. niemieckij. niemieckiwfprzyrodaj. polskiprzyrodaj. niemiecki
12:45 - 13:30św. Kulig/Trzebskiśw. Kulig/Trzebskiśw. Kulig/Trzebski/zaj.wyr. Świątekśw. Kulig/Trzebski/zaj.wyr. Świątekprzyrodainformatykabiologia
13:40 - 14:25św. Stolarczykśw. Stolarczykśw. Stolarczykśw.Kaczmarek/Lach-Langnerśw.Kaczmarek/Lach-Langnerreligiabiologia
PIĄTEK
8:00 - 8:45
modlitwa
edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnawfj. polskimatematykaj. polski
8:55 - 9:40
śniadanie
edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolnaj. polskimatematykaj. angielskiplastyka
9:55 - 10:40informatykaedukacja wczesnoszkolnawfmatematykaprzyrodaj. polskihistoria
10:50 - 11:35
modlitwa
edukacja wczesnoszkolnaj. angielskimuzykainformatykawfwfwf
11:45 - 12:30św.Stolarczykedukacja wczesnoszkolnaj. angielskireligiainformatykaprzyrodamatematyka
12:45 - 13:30św.Stolarczykzaj.wyr.Wiatr/św.Stolarczykśw.Stolarczykśw.Matuszczykplastykaplastykageografia
13:40 - 14:25św.Stolarczyk/SKS Kaczmarekśw.Stolarczyk/SKS Kaczmarekśw.Stolarczyk/SKS Kaczmarekśw.Kulig/Trzebski/
Czernielewska
św.Kulig/Trzebski/
Czernielewska
św.Kulig/Trzebski/
Czernielewska
religia